Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)


zkm

 

eerst terugblikken en dan verder

 

Veranderen door je verleden grondig onder de loep te nemen. Je krijgt beter greep op het heden en kunt bewuster keuzes maken voor je toekomst.

 

De ZKM is een systematische en intensieve reflectie op je leven en werk. Wat je drijft en belemmert komt naar boven. Je gaat na welke ervaringen een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld en hoe deze je relaties, studie, werk, vrije tijd, omgaan met verdriet of problemen beïnvloeden. De ZKM biedt een systematisch kader waarin jij je ervaringen inbrengt. Dit maakt dat deze methode in veel werkgebieden toepasbaar is. Bij de ZKM word je niet vergeleken met andere personen of een specifieke doelgroep. Het unieke van jou blijft behouden. Het uitgangspunt is dat jij de expert van jouw eigen leven bent. Ik ben deskundig op het gebied van de methode en beschik over vaardigheden als luisteren en begeleiden van veranderingsprocessen.

 

Hoe verloopt een zelfonderzoek:

  • In een gesprek vertel jij je levensverhaal. Daarbij worden belangrijke ervaringen op een rij gezet.
  • Vervolgens wordt nagegaan welke gevoelens jij bij deze ervaringen ondervindt.
  • In het nagesprek wordt het voorgaande besproken en worden observatie- en actiepunten die bij je passen geformuleerd.
  • In een aantal vervolggesprekken wordt het veranderingsproces begeleid.

 

Wat levert het je op:


Je krijgt een diepgaander inzicht in jezelf. Het zelfonderzoek maakt duidelijk welke betekenis jij aan jouw ervaringen geeft en wat jou drijft. Je ontdekt andere invalshoeken voor het oplossen van je problemen en hoe jij zin aan je leven en werk kunt geven. Door de grote inbreng van jezelf vindt er een intensief veranderingsproces plaats.