Rouwen en verwerken van verlies

 

rouwen
 

 

troost en een luisterend oor

 

Stilstaan, gevoelens toelaten en dan stapje voor stapje weer verder

 

Je leven verandert voorgoed wanneer je iemand die je dierbaar is, verliest. Maar ook het verliezen van je baan of een lichamelijk functieverlies kunnen een grote impact hebben op je leven.

In ieders leven spelen twee heel diep gewortelde motieven een rol. Je wilt graag ergens bij horen, je verbonden voelen met anderen en je wilt graag goed presteren, invloed hebben op de wereld om je heen. Je verbonden willen voelen maakt dat je van iemand houdt, je ergens aan hecht. De andere kant is dat je geconfronteerd wordt met verlies.

 

Verlies doet pijn en vraagt om aandacht. Vaak vind je in de dagelijkse omgeving een luisterend oor. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin het verdriet je overspoelt. Of dat er onvoldoende ruimte en tijd zijn voor jouw verdriet.


In de gesprekken bied ik jou de ruimte om:

  • Onder ogen te zien van wat er allemaal is gebeurd en veranderd.
  • De wirwar van gevoelens toe te laten en ze te verwerken.
  • Uit te zoeken hoe je wilt dat het leven op dit moment verder gaat.
  • Het verlies een plek in je leven te geven en de draad weer op te pakken.

 

 

Rouwen en verwerken van verlies van zowel personen als werk kan ook plaatsvinden in groepsverband.