Persoonlijk Positie Repertoiremethode (PPR)

 

ppr

 

je positie bepaalt hoe je het ziet

 

 

Veranderen door verschillende kanten van jezelf te kennen en vanuit verschillende posities te kijken

 

Het kan heel druk zijn in je hoofd, zelfs als je stil lijkt te zijn voor de buitenwereld. Als we voor belangrijke keuzes staan, zijn er voors en tegensOnze innerlijke stemmen wisselen voortdurend en botsen met elkaar (ik wil wel maar...). Er zijn dominante stemmen, maar ook stemmen die onderdrukt of verwaarloosd worden. Wij zijn een vat van tegenstrijdigheden. Op het ene moment denk, voel en handel je anders dan op het andere moment. Je lijkt met een andere stem te spreken. Je kunt dus verschillende interne posities - ik als ouder, ik als volhouder, ik als werknemer - innemen.

Met de PPR wordt nagegaan welke kanten van jezelf bij verschillende mensen en in verschillende situaties naar voren komen.

 

Hoe verloopt een PPR-onderzoek:

  • In het eerste gesprek worden de belangrijkste interne en externe posities verzameld.
  • Vervolgens wordt nagegaan in welke mate de interne posities opkomen bij de verschillende externe posities.
  • In het nagesprek wordt het voorgaande besproken en worden observatie- en actiepunten, die bij jou passen, geformuleerd.
  • In een aantal vervolggesprekken wordt het veranderingsproces begeleid.

 

Wat levert het je op:


Je krijgt inzicht in wie of wat bij jou bepaalde interne posities oproept. Waar reageer je sterk of juist niet sterk op? Daarnaast worden de onderlinge verhoudingen tussen interne posities of stemmen zichtbaar gemaakt. Je krijgt een helder beeld van jouw positie repertoire. En aanknopingspunten voor het reorganiseren ervan. Op basis hiervan kun je doelgericht veranderen.